Park Forum 1106 | 5657 HK Eindhoven | Tel: +31(0)40-2348833

Get Bannered

MVO en duurzaamheid

Wat is echt belangrijk?

Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid worden nog steeds elke dag belangrijker. Natuur en milieu staan voor groei en onze toekomst, en veranderingen om deze te behouden en te verbeteren zijn logischerwijs nodig. Get Bannered probeert zo goed mogelijk zijn steentje bij te dragen. Om deze reden werken we dan ook alleen met materialen uit Belgiƫ, Duitsland en Frankrijk. In deze landen zijn bedrijven verplicht om met REACH te werken.

REACH is een Europese verordening voor chemische stoffen. De afkorting staat voor Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen. REACH verplicht de bedrijven onder meer om een aantal gegevens te verschaffen over de stoffen die ze produceren, gebruiken of importeren. Een bedrijf moet de risico's kennen van de stoffen dat het produceert, verwerkt of doorgeeft aan klanten. Daarnaast moet het maatregelen nemen om die risico's te beheersen.Kortom, elke onderneming die stoffen importeert, produceert of gebruikt zal zich op een optimale manier moeten voorbereiden om zich te houden aan dit reglement.